ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Κουπόνια καινοτομίας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ενίσχυση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μέσω της αγοράς υπηρεσίας που θα παρασχεθεί από φορείς καινοτομίας. Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παρούσα δράση, θα πρέπει να έχουν κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα του οποίου η αντιμετώπιση απαιτεί την τεχνογνωσία που διαθέτει κάποιος φορέας καινοτομίας.

Ειδικότερα, ως επιμέρους στόχοι της συγκεκριμένης δράσης δύναται να αφορούν οι ακόλουθοι:

Μεταφορά τεχνογνωσίας / τεχνολογίας από τους φορείς καινοτομίας προς τις επιχειρήσεις με σκοπό:

  •  την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών από αυτές. Ως καινοτόμα θεωρούνται τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που παρουσιάζουν νέα ή σημαντικά βελτιωμένα χαρακτηριστικά ή τρόπους χρήσης
  • την ανάπτυξη καινοτόμων διαδικασιών παραγωγής ή λειτουργίας επιχειρήσεων
  • την επίλυση προβλημάτων στην παραγωγική διαδικασία με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων
  • την ενίσχυση της συνεργασίας των επιχειρήσεων με ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς
    προώθηση Ε&Τ δραστηριοτήτων από τους φορείς καινοτομίας προσανατολισμένων προς τις ανάγκες των επιχειρήσεων.

 

Σε ποιους απευθύνεται

Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να έχουν κλείσει τουλάχιστον μία πλήρη διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας.

Περίοδος υποβολής από 17/12/2019 έως 28/2/2020 (ώρα 15:00)

Είδος ενίσχυσης
Επιχορήγηση / Επιδότηση

Περιοχή εφαρμογής
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Τι χρηματοδοτείται

Οι δαπάνες για την αγορά–λήψη υπηρεσίας, από Φορέα Καινοτομίας, για την εκπόνηση Σχεδίου Μεταφοράς Τεχνογνωσίας. H μέγιστη επιχορηγούμενη αξία των υπηρεσιών αυτών (κουπόνια καινοτομίας) είναι 10.000 ευρώ με ποσοστό επιχορήγησης 100%.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη φόρμα επικοινωνίας και ένας από τους συνεργάτες μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας.

Συμπληρώστε την φόρμα για να σας ενημερώσουμε αν υπάρχει πρόγραμμα για την εταιρία σας:
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Συμπληρώστε το όνομα και το email σας και ένας εκπρόσωπος μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας.
Close Menu