fbpx

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Όροι χρήσης – Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Οι παρακάτω όροι χρήσης  έχουν οριστεί από την εταιρεία Ελένη Χρ.Πλιόσκα και όλοι οι πελάτες μας και οι ενδιαφερόμενοι για την εταιρεία μας παρακαλούνται να τους διαβάσουν προσεκτικά. Οι όροι χρήσης ρυθμίζουν όλα  τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας σε σχέση  με τη χρήση της ιστοσελίδας. H ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη σε σας για πρόσβαση και χρήση μόνο εφόσον συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη συνέχεια.

Εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους χρήσης, τότε δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σας στην ιστοσελίδα καθώς και η χρήση αυτής.

 

Η εταιρεία

Η εταιρεία Ελένη Χρ.Πλιόσκα  ιδρύθηκε το 2007 και ανήκει στην κ. Πλιόσκα Ελένη.

Στοιχεία εταιρείας

Επωνυμία: ΕΛΕΝΗ ΧΡ. ΠΛΙΟΣΚΑ

Διεύθυνση Έδρας:  Λ. Ελευθερίου Βενιζέλου 59- Ηλιούπολη –Αθήνα

Τηλέφωνο: 215 5019371

Email: eleniplioska@hotmail.com

Με το παρόν έντυπο η εταιρεία σας ενημερώνει ότι είναι απαραίτητο για την άσκηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της να προβαίνει σε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων (π.χ πελατών, συνεργατών, ή υποψήφιου προσωπικού), σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών όπως ισχύει.

Ο Κανονισμός 2016/679 έχει εφαρμογή σε όλους τους φορείς (ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις, κρατικές αρχές, συλλόγους, κλπ.) που διαχειρίζονται, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν και διακινούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε έχουν έδρα και δραστηριότητα σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε όχι, εφόσον τα δεδομένα αφορούν Ευρωπαίους πολίτες ή σχετίζονται με οποιουδήποτε είδους υπηρεσίες και αγαθά προς Ευρωπαίους πολίτες. Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επικοινωνήστε απευθείας με την εταιρεία στο email: eleniplioska@hotmail.com ή στο τηλέφωνο: 215-5019371).

 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του παρόντος ιστοστόπου είναι απολύτως σύμφωνα με τους κανονισμούς που ορίζονται από το εθνικό, Ενωσιακό και διεθνές δίκαιο για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

H εταιρεία Ελένη Χρ.Πλιόσκα διαθέτει ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής την οποία ο χρήστης συμπληρώνει οικειοθελώς παρέχοντας κάποια προσωπικά του δεδομένα, όπως είναι το ονοματεπώνυμο του, η επαγγελματική του δραστηριότητα, τα στοιχεία της εταιρείας ή του οργανισμού στην οποία εργάζεται, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), ο αριθμός του τηλεφώνου του καθώς και η ταχυδρομική του διεύθυνση. H εταιρεία Ελένη Χρ.Πλιόσκα συλλέγει μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απολύτως απαραίτητα για την επικοινωνία με τον χρήστη αλλά και για την διερεύνηση της δυνατότητας συμμετοχής του σε επιδοτούμενο πρόγραμμα. Τα προσωπικά αυτά δεδομένα τα χρησιμοποιεί αποκλειστικά για αυτούς τους σκοπούς και για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο.

Επίσης δύναται να συλλέγονται δεδοµένα που µμπορεί να περιλαμβάνουν το ιστορικό αναζήτησης, τη διεύθυνση IP, την ανάλυση  οθόνης,  το  πρόγραµµα  περιήγησης που χρησιμοποιήσατε, το λειτουργικό σύστημα και τις ρυθμίσεις, τις ώρες  πρόσβασης και το URL αναφοράς σας. Αν χρησιµοποιείτε κάποια φορητή συσκευή, ενδέχεται επίσης να συλλέξουµε δεδοµένα που να αναγνωρίζουν τη συσκευή, τις ρυθµίσεις και την τοποθεσία σας.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να συγκεντρώνει µη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών [τύπος φυλλοµετρητή (browser), είδος υπολογιστή, λειτουργικό σύστηµα, παρόχους διαδικτύου κτλ] ή/και να παρακολουθεί διευθύνσεις Πρωτοκόλλου Internet (IP Address) χρησιµοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες (cookies)

Δεδομένα που αφορούν φυλετική καταγωγή, πολιτικές ή θρησκευτικές πεποιθήσεις καθώς και άλλα που εντάσσονται σε ειδικές κατηγορίες σε καμία περίπτωση δεν συλλέγονται από την εταιρεία Ελένη Χρ.Πλιόσκα.

Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν με την εταιρεία προκειμένου να ενημερωθούν για τα προσωπικά στοιχεία που έχουν συλλεχθεί και να ασκήσουν τα νόμιμα δικαιώματά του όπως να διορθώσουν ή να επικαιροποιήσουν ή ακόμα και να διαγράψουν στοιχεία.

 

Επεξεργασία Προσωπικών δεδομένων

Όταν οι επισκέπτες αφήνουν σχόλια στον ιστότοπο, συλλέγουμε τα δεδομένα που εμφανίζονται στη φόρμα σχολίων όπως επίσης τη διεύθυνση IP του επισκέπτη και τη συμβολοσειρά του χρήστη του προγράμματος περιήγησης ώστε να βοηθήσουμε στην ανίχνευση ανεπιθύμητων μηνυμάτων.

Μια ανωνυμοποιημένη συμβολοσειρά που δημιουργήθηκε από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (επίσης αποκαλούμενη “hash”) ενδέχεται να παρασχεθεί στην υπηρεσία Gravatar για να δει αν τη χρησιμοποιείτε. Η πολιτική απορρήτου της υπηρεσίας Gravatar διατίθεται εδώ: https://automattic.com/privacy/. Μετά την έγκριση του σχολίου σας, η εικόνα του προφίλ σας είναι ορατή στο κοινό μέσα στο πλαίσιο του σχολίου σας.

Τα προσωπικά δεδομένα που οι υποψήφιοι πελάτες μας, μας παρέχουν μέσω της εγγραφής τους [όπως ονοματεπώνυμό, στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), αριθμό τηλεφώνου, ημερομηνία γέννησης, αριθμό ταυτότητας, επάγγελμα, διεύθυνση, κ.λπ., τα επεξεργαζόμαστε νόμιμα μόνο όταν υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι όπως οι παρακάτω:

  1. Η σύναψη της σύμβασης μεταξύ της εταιρείας Ελένη Χρ.Πλιόσκα και εταιρείας ή φυσικού προσώπου με σκοπό την ορθή εκτέλεση του συμφωνηθέντος έργου παροχής υπηρεσιών
  2. Η νομική προστασία των συμφερόντων, τόσο της εταιρείας Ελένη Χρ.Πλιόσκα όσο και των υποψήφιων πελατών της.
  3. Η συμμόρφωση με υποχρεώσεις που απορρέουν από τους νόμους.
  4. Η συγκατάθεση που παρέχετε υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο.
  5. Η δημοσιοποίηση από το υποκείμενο των δεδομένων και η επεξεργασία που είναι απαραίτητη για την προστασία ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου (στην περίπτωση που το υποκείμενο είναι ανίκανο σωματικά ή νομικά να συγκατατεθεί) είναι οι νόμιμοι λόγοι για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τυχόν παρεχόμενες πληροφορίες που αφορούν δεδομένα υγείας.

 

Χρήση προσωπικών δεδομένων  

Τα προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων πελατών μας είναι απαραίτητα για την ομαλή τήρηση των συμβατικών μας δεσμεύσεων και την διατήρηση της μεταξύ μας επικοινωνίας. Από την σχέση μας με τους υποψήφιους πελάτες είτε πρόκειται για σύμβαση παροχής υπηρεσιών είτε για σχέση που βρίσκεται ακόμη σε στάδιο πριν την σύναψη σύμβασης, αντλούμε και χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που απαιτούνται για την διεκπεραίωση της εργασίας μας. Ενδέχεται να χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω email ή τηλεφώνου για διάφορους λόγους, όπως για παράδειγμα

για την ενημέρωση της πορείας της συνεργασίας μας,

για να ορίσουμε μια επαγγελματική συνάντηση,

για την διαχείριση λοιπών θεμάτων ή παραπόνων σας

για τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις.

για τη διαφύλαξη των εννόμων συμφερόντων μας και την προστασία προσώπων και αγαθών.

για την εγγραφή στα newsletters και την αποστολή ενημερώσεων και προσφορών μέσω σχετικών υπηρεσιών (για παράδειγμα με SMS, Viber, Push Notifications κ.ά.)

 

Κοινοποίηση Δεδομένων

Η εταιρεία Ελένη Χρ.Πλιόσκα κοινοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα όταν αυτό είναι απαραίτητο για την διενέργεια ενός ελέγχου στις ακόλουθες κατηγορίες αποδεκτών:

Κρατικές αρχές, Φορείς επιβολής του νόμου, Υπουργείο  Οικονομίας & ανάπτυξης, Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων, Συνήγορος του Καταναλωτή, Αρχή Προστασίας ∆εδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κ.ο.κ. και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες.

Συνεργάτες της Εταιρείας μας. Η εταιρεία Ελένη Χρ.Πλιόσκα διατηρεί συνεργάτες στους οποίους  αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της (π.χ. λογιστές, εταιρείες όπως η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.). Στις περιπτώσεις αυτές η Εταιρεία παραμένει υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ορίζει τα επιμέρους στοιχεία της επεξεργασίας, παίρνει δε τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον νομικό.

 

Χρονικό ∆ιάστημα Αποθήκευσης Δεδομένων

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση: Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις. Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης.

 

Τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα.

Κάθε φυσικό πρόσωπο που παρέχει τα προσωπικά του δεδομένα έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

∆ικαίωμα πρόσβασης: Έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

∆ικαίωμα διόρθωσης: Έχετε δικαίωμα να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα.

∆ικαίωμα διαγραφής: Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα σας.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (π.χ όταν υπάρχει ενεργή  σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον κτλ), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.

∆ικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας. Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 (α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων. Πρέπει να γίνει επαλήθευση,

(β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών,

 (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σάς είναι ωστόσο απαραίτητα για την  άσκηση νομικών αξιώσεων, και

(δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία, Πρέπει να γίνει επαλήθευση και να διαπιστωθεί ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

∆ικαίωμα στη λήψη δεδομένων . Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

∆ικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης. Όπου η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας προτού την ανακαλέσετε.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας ∆εδομένων,», email: info@mindel.gr, τηλέφωνο: 215-5019371. Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας ∆εδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +302106475600, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

 

Ασφάλεια Προσωπικών ∆εδομένων

Η Εταιρεία εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή της τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και της μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ την δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς.

 

Πολιτική για Cookies

Κατά την πλοήγηση στον ιστότοπο www.mindel.gr, ενδέχεται να συγκεντρώνονται στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά τμήματα κειμένου που αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεται ο χρήστης. Η χρήση των cookies διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη του χρήστη, όπως π.χ την γλώσσα προτίμησής σας, την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας, όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, τον υπολογισμό του αριθμού των επισκεπτών ή τη διευκόλυνση της εγγραφής στις υπηρεσίες μας. Η εταιρεία Ελένη Χρ.Πλιόσκα έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των παρεχόμενων μέσω της ιστοσελίδας της υπηρεσιών. Τα cookies είναι μικρά αρχεία (textfiles), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως η παρούσα να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβασή τους σε αυτή, να συλλέγουν δεδομένα για τη βελτίωση του περιεχομένου τους. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Σε κάθε έξοδο των χρηστών από την ιστοσελίδα μας είναι δυνατόν τα cookies να διαγράφονται αυτόματα. Ο χρήστης πρέπει να γνωρίζει ότι τα cookies είναι απολύτως αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα μας.

 

Έλεγχος cookies

Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ: www.aboutcookies.org. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Mπορεί να χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο. Ο χρήστης δύναται να κάνει χρήση του ιστοτόπου χωρίς προβλήματα και χωρίς τη χρήση των cookies αλλά ενδεχομένως εις βάρος της ευχρηστίας του και της λειτουργίας ορισμένων υπηρεσιών αυτού.

 

Δέσμευση Χρηστών

Με την πλοήγηση του χρήστη στον ιστότοπο της εταιρείας Ελένη Χρ.Πλιόσκα η αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης θεωρείτε δεδομένη. Η αποδοχή αυτή σημαίνει ότι ο χρήστης ρητά, ανεπιφύλακτα και αμετάκλητα συμφωνεί να συμμορφώνετε με τους όρους αυτούς. Σε περίπτωση διαφωνίας του χρήστη με κάποιον από τους όρους, αυτός οφείλει να διακόψει και να αποφύγει την περιήγηση του στην εταιρεία Ελένη Χρ.Πλιόσκα, ειδοποιώντας σχετικά τον διαχειριστή.

Η εταιρεία Ελένη Χρ.Πλιόσκα διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των όρων χρήσης ανά πάσα στιγμή και χωρίς αιτιολόγηση, ενώ οι τροποποιήσεις λαμβάνονται υπόψη μόνο εφόσον διατυπωθούν εγγράφως και ενσωματωθούν στο παρόν κείμενο. Συνεπώς, συστήνουμε στους χρήστες να ελέγχουν ανά διαστήματα το περιεχόμενο των όρων που αποτυπώνονται στο παρόν έγγραφο. Σε περίπτωση που προκύψει αδυναμία εφαρμογής μεμονωμένων όρων, δεν επηρεάζεται το σύνολο των υπολοίπων όρων.

 

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Με την παρούσα συμφωνία αποδέχεστε και αναγνωρίζετε ότι το σύνολο του περιεχομένου της MINDEL (έγγραφα, κείμενα, σήματα, σχέδια, εικόνες, υπηρεσίες, ηλεκτρονικά αρχεία κλπ.) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας από τη στιγμή δημοσίευσης του στο διαδίκτυο και ως εκ τούτου απολαμβάνει της προστασίας των σχετικών διατάξεων ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και των διεθνών συμβάσεων. Το όνομα χώρου (domain name) είναι νόμιμα καταχωρημένο στη βάση δεδομένων της Ελληνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Όσον αφορά στα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών (π.χ. συνεργαζόμενων ιστοσελίδων, μελών ή εταιριών), η προστασία τους βαραίνει αποκλειστικά και μόνο τους δικαιούχους.

Το σύνολο του περιεχοµένου της ιστοσελίδας συµπεριλαµβανοµένων, χωρίς περιορισµό, κειµένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, διαγραµµάτων, εικόνων, υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείµενο πνευµατικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευµατικής Ιδιοκτησίας.

Απαγορεύεται ρητά η με οιονδήποτε τρόπο χρήση, αντιγραφή, αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση, έκδοση, φόρτωση (download), μετάφραση και τροποποίηση τμήματος ή του συνόλου του περιεχομένου της εταιρείας Ελένη Χρ.Πλιόσκα και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας. Σε περίπτωση που γίνει αντιληπτό από τους διαχειριστές της MINDEL ότι κάποιο μέλος (δωρεάν ή με συνδρομή) προχωρεί σε συστηματική εξαγωγή, χειροκίνητα ή αυτοματοποιημένα, του συνόλου ή ουσιώδους μέρους της βάσης δεδομένων του, οι διαχειριστές της εταιρείας Ελένη Χρ.Πλιόσκα δύνανται να απενεργοποιήσουν το λογαριασμό του χωρίς προειδοποίηση, ενώ επιφυλάσσονται για την άσκηση οποιουδήποτε άλλου νομίμου δικαιώματός τους.

Επιτρέπεται εξαιρετικά η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η έλλειψη πρόθεσης για εμπορική εκμετάλλευση και η αναγραφή της πηγής προέλευσής του. Σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί αυτό να ερμηνευθεί ως ένδειξη βούλησης παραχώρησης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας εκ μέρους της εταιρείας Ελένη Χρ.Πλιόσκα.

Ένα μέρος των εικόνων που χρησιμοποιούνται στην εταιρεία Ελένη Χρ.Πλιόσκα προέρχεται από τις ιστοσελίδες freepik και shutterstock.com, οι οποίες χρησιμοποιούνται με βάση ειδική άδεια (license), χωρίς να θίγεται με οποιονδήποτε τρόπο το ηθικό δικαίωμα των φωτογράφων. Ως εκ τούτου απαγορεύεται ρητώς η οποιαδήποτε αναδημοσίευσή τους. Φωτογραφίες χρησιμοποιούνται επίσης από βάσεις δεδομένων με άδειες creative commons (π.χ. pexels.com, Wikimedia.org) σύμφωνα με τους όρους που θέτουν οι ιστοσελίδες αυτές.

 

Ευθύνες εταιρείας Ελένη Χρ.Πλιόσκα

H Εταιρεία Ελένη Χρ.Πλιόσκα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνη για το αν προκύψει οποιαδήποτε βλάβη ή / και κάθε άλλη αρνητική συνέπεια από την πρόσβαση στην ιστοσελίδα. Δεν παρέχεται καμία εγγύηση εκ μέρους της Εταιρείας ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπές και σφάλματα ή ότι τα σφάλματα αυτά θα διορθώνονται. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχουν εγγυήσεις εκ μέρους του Εταιρείας για την ορθότητα, την πληρότητα και τη διαθεσιμότητα του περιεχόμενου των σελίδων και των υπηρεσιών. Τέλος, ουδεμία εγγύηση υπάρχει από την πλευρά της Εταιρείας πως οποιαδήποτε άλλη συνδεόμενη ιστοσελίδα ή οι servers μέσω των οποίων αυτή γίνεται διαθέσιμη, σας παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να προβληθεί καμία αξίωση οικονομικής ή άλλη φύσεως για επανόρθωση ζημιάς που προέκυψε από τους ανωτέρω λόγους, ενώ το κόστος βαραίνει σε κάθε περίπτωση αποκλειστικά τον ίδιο τον χρήστη.

H εταιρεία Ελένη Χρ.Πλιόσκα ενδέχεται να δημοσιεύει ορισμένες ανακοινώσεις, δικαιολογητικά, νόμους, δικαστικές αποφάσεις και άλλα νομικής φύσεως έγγραφα με σκοπό την ενημέρωση των επισκεπτών και χρηστών του και δεν φέρει καμία ευθύνη για την επάρκεια των εγγράφων αυτών.

Ευθύνη χρηστών

Με την παρούσα συμφωνία ο χρήστης αποδέχεται πως αντιλαμβάνεται και αποδέχεται τον διεθνή χαρακτήρα του διαδικτύου και δεσμεύεται να τηρεί τους κανόνες δεοντολογικής συμπεριφοράς. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται το περιεχόμενο των ως άνω αναφερομένων στοιχείων:

  • Να είναι παράνομο, υβριστικό, χυδαίο, πορνογραφικό, απειλητικό, συκοφαντικό, ενοχλητικό, επιβλαβές για ανηλίκους ή να εκφράζει εθνικές, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις,
  • Να παραβιάζει πνευματικά ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων και των ευρεσιτεχνιών,
  • Να περιέχει ψευδή δήλωση ως προς το πρόσωπο του χρήστη ή μίμηση οποιουδήποτε προσώπου (φυσικού ή νομικού).
  • Να περιλαμβάνει οποιοδήποτε ιό (virus), επιβλαβές λογισμικό ή κώδικα (malware), αυτόκλητο διαφημιστικό υλικό (pop-up) και ανεπιθύμητη μαζική αλληλογραφία (spam) που να μπορεί να προκαλέσει είτε προσωρινή ή μόνιμη βλάβη ή δυσλειτουργία σε οποιοδήποτε εξοπλισμό (hardware και software) ηλεκτρονικού υπολογιστή και γενικότερα ηλεκτρονικών συσκευών.

Ο χρήστης της εταιρείας Ελένη Χρ.Πλιόσκα υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα για τη διενέργεια πράξεων, οι οποίες μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την άσκηση ποινικής δίωξης ή την εκκίνηση οιασδήποτε αστικής ή διοικητικής διαδικασίας κατά της Εταιρείας.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε τρίτος κινηθεί νομικά εναντίον της Εταιρείας για προσβολή οποιουδήποτε εννόμου δικαιώματός του, η οποία εμπίπτει από τα οριζόμενα στο κείμενο των όρων χρήσης στο πεδίο “ευθύνη χρηστών”, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί εναντίον κατά του χρήστη αυτού. Μαζί με τις όποιες αξιώσεις του τρίτου μέρους, η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός να απαιτήσει αποζημίωση από τον χρήστη για παραβίαση των παρόντων όρων χρήσης και για οποιαδήποτε έννομη συνέπεια απορρέει από αυτήν.

Σε κάθε περίπτωση με την πρόσβαση και τη χρήση της εταιρείας Ελένη Χρ.Πλιόσκα εκ μέρους σας, αποδέχεστε ότι οι εξαιρέσεις και οι περιορισμοί ευθύνης που τίθενται στο παρόν κείμενο είναι ορθοί.

Η εταιρεία Ελένη Χρ.Πλιόσκα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, εφόσον υπάρχει σοβαρός λόγος.

 

Links

Μέσα στον ιστότοπο της εταιρείας Ελένη Χρ.Πλιόσκα υπάρχουν συχνά links προς άλλες ιστοσελίδες. Αυτά τα links έχουν τοποθετηθεί για να κάνουν καλύτερη την πλοήγηση των επισκεπτών στο διαδίκτυο. Για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων αυτών την αποκλειστική ευθύνη φέρουν οι διαχειριστές τους και οι χρήστες θα πρέπει να ενημερωθούν για τους όρους χρήσης των εκάστοτε ιστοσελίδων.

 

Δίκαιο

Οι παρόντες όροι χρήσης, καθώς και τυχόν τροποποιήσεις τους έρχονται σε απόλυτη συμφωνία  με το ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο και αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

Η εταιρεία Ελένη Χρ.Πλιόσκα έχει ως στόχο να επιλύει οποιεσδήποτε διαφορές προκύψουν εξωδικαστικά. Ως εκ τούτου παρακαλείσθε ως χρήστες της ιστοσελίδας να μας ενημερώσετε άμεσα (info@mindel.gr) αν εντοπίσετε κάποιο πρόβλημα στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας, είτε αυτό είναι νομικής είτε ηθικής φύσεως.

H εταιρεία Ελένη Χρ.Πλιόσκα πραγματοποιεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε συνεχώς να αναπτύσσει και να βελτιώνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες της. Φροντίζουμε με τη βοήθεια διαφόρων τεχνικών μηχανισμών να προστατεύσουμε το περιεχόμενό και να σας παρέχουμε το ασφαλέστερο δυνατό περιβάλλον. Παρολαυτά υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο να παρουσιαστούν σφάλματα, δυσλειτουργίες ή διακοπές στα περιεχόμενα της ιστοσελίδας ή/και να εμφανιστούν ιοί ή άλλο επιβλαβές λογισμικό (malware) είτε στην ιστοσελίδα είτε στον διακομιστή της.

Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε µε την εταιρεία:

Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στην διεύθυνση eleniplioska@hotmail.com

Μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση:

« Ελένη Χρ.Πλιόσκα»

Λ. Ελευθερίου Βενιζέλου 59 –Ηλιούπολη

16343 Αθήνα

ή μέσω τηλεφώνου στο  215 5019371

 

Close Menu