Συμβουλευτική, υποστήριξη, κατάρτιση, πιστοποίηση και προώθηση στην απασχόληση ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής

Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση) και πιστοποίησης σε 10.000 ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-49 ετών στους παρακάτω τομείς τεχνικών επαγγελμάτων: μεταποίησης/βιομηχανίας κατασκευών

Περισσότερα »

Προδημοσίευση «Εξοικονομώ – Αυτονομώ»

Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» είναι η συνέχεια του προγράμματος Εξοικονόμηση Κατ’ οίκων. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα δίνει κίνητρα στους ιδιώτες να υλοποιήσουν παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στις κατοικίες τους με στόχο

Περισσότερα »

Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών

Έχετε υφιστάμενη επιχείρηση ενεργή εδώ και χρόνια; Έχετε νέα επιχείρηση που μόλις άνοιξε; Έχετε σκοπό να ανοίξετε νέα επιχείρηση; Ανήκετε στην περιφέρεια Πελοποννήσου; Τότε μπορείτε να λάβετε μέρος στη συγκεκριμένη

Περισσότερα »
Close Menu