fbpx

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Εάν η επιχείρησή σας έχει κλείσει τουλάχιστον 3 πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και αν απασχολούσατε 2 τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το προηγούμενο έτος, τότε το πρόγραμμα αυτό μπορεί να σας αφορά. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επικοινωνήσετε με ένα από τα εξειδικευμένα στελέχη της εταιρείας μας για να ελέγξει την επιλεξιμότητα της επιχείρησή σας. Το ποσοστό ενίσχυσης… Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης στο παρόν πρόγραμμα εξαρτάται από την εξαγωγική…

Continue Reading

«Επιχειρούμε Έξω»

«ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ» Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό Σκοπός της Δράσης είναι η υποστήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων εξαγωγικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας των παραγόμενων προϊόντων τους, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται εκτός ελληνικής επικράτειας στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες. Η συμμετοχή των εξαγωγικών μεταποιητικών επιχειρήσεων σε εκθέσεις αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για α) την προβολή των προϊόντων…

Continue Reading

«Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για 8.933 θέσεις πλήρους απασχόλησης»

Ξεκίνησε στις 8/3/2019 και μέχρι 18/03/2019 και ώρα 12η μεσημβρινή η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, ηλικίας άνω των 18 ετών, για 8.933 θέσεις πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών, στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε 56 Δήμους και 37 Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας / φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών». Η δράση έχει ως…

Continue Reading

Επιπλέον 200 εκατομμύρια ευρώ για τη δράση «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων»12/2/2019

Με πρωτοβουλία του Υφυπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης επιτεύχθηκε η ενίσχυση του προϋπολογισμού της δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων» με επιπλέον 200 εκατ. ευρώ, προκειμένου να ικανοποιηθεί το υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον και η ανάγκη υποστήριξης βιώσιμων επενδύσεων στον τουριστικό τομέα.Η αρχική δημόσια δαπάνη της δράσης ήταν 120 εκατ. ευρώ και είχε ήδη αυξηθεί στα 411 εκατ. ευρώ, εντάσσοντας 2.527 επενδυτικά σχέδια. Με τη νέα τροποποίηση της Πρόσκλησης, η…

Continue Reading

Νέες ημερομηνίες υποβολών για τις Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» και «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις»

Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης ανακοίνωσε  την τροποποίηση, μεταξύ άλλων παρεμβάσεων, των ημερομηνιών έναρξης και λήξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης για τις προσκλήσεις των Δράσεων «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις» και «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση». Ειδικότερα για τη Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις» η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων τροποποιείται από 6/2/2019 σε 20/2/2019 και ώρα 10:00:00. Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού και το…

Continue Reading

Ενεργειακές Επιθεωρήσεις Κτιρίων

  Ενεργειακή Επιθεώρηση Ενεργειακή επιθεώρηση ονομάζεται η εκτίμηση της πραγματικής κατανάλωσης ενέργειας, των παραγόντων που την επηρεάζουν, καθώς και των δυνατοτήτων για εξοικονόμηση ενέργειας. Με τη διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης σε ένα κτίριο, σχηματίζεται σαφής εικόνα της κατάστασης του κτιρίου και προτείνονται μέτρα, τα οποία εφόσον εφαρμοστούν, θα μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας, με άμεση συνέπεια το οικονομικό όφελος για τον ιδιοκτήτη του κτιρίου. Η Ενεργειακή Επιθεώρηση απαιτείται για τη μίσθωση ή την πώληση του ακινήτου…

Continue Reading

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ ΣΕ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Το εξειδικευμένο προσωπικό της Mindel, που επιβλέπει όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες εκτός από την μεγάλη εμπειρία που διαθέτουν στο συμβουλευτικό κομμάτι διαθέτουν και μεγάλη προϋπηρεσία σε φορείς διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Έχουν δηλαδή αναλάβει στο παρελθόν, την αξιολόγηση καθώς και την τεχνική και οικονομική πιστοποίηση των υλοποιημένων έργων σε αντίστοιχα προγράμματα. Έχοντας λοιπόν βρεθεί και στην θέση  του αξιολογητή και ελεγκτή επιχειρηματικών έργων γνωρίζουν όλα τα «δύσκολα σημεία και τις παγίδες» που μπορεί κάποιος να αντιμετωπίσει κατά την διαδικασία …

Continue Reading

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας

Επιδότηση 50% μέσω ΕΣΠΑ για επιχειρήσεις στους κλάδους της Εστίασης, της Εκπαίδευσης και του Λιανικού Εμπορίου Μπορούν να υποβάλουν πρόταση… Υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης: έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙII του οδηγού «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)» έχουν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής…

Continue Reading

Ανακοίνωση 3ης Προκήρυξης Καθεστώτος Ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

Σκοπός-Διάρκεια Καθεστώτος Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς πόρους και την υποστήριξη λιγότερο ευνοημένων περιοχών της χώρας, η αύξηση της απασχόλησης, η βελτίωση της συνεργασίας και η αύξηση του μέσου μεγέθους των επιχειρήσεων, η τεχνολογική αναβάθμιση, η διαμόρφωση μιας νέας εξωστρεφούς εθνικής ταυτότητας (branding), η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης, η μετακίνηση στην αλυσίδα παραγωγής της αξίας για την παραγωγή…

Continue Reading

«Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» Β΄ Κύκλος

Βασικός στόχος της Ενιαίας Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Ο Β' Κύκλος της Ενιαίας Δράσης αποτελεί συνέχεια του Α' Κύκλου. Ο συνολικός Προϋπολογισμός της Ενιαίας Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι…

Continue Reading

Ίδρυση και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Ενισχύονται κατά προτεραιότητα οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα στους ακόλουθους παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας: Τουρισμός, αγροδιατροφικός τομέας, δομικά υλικά, ένδυση – κλωστοϋφαντουργία, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, τεχνολογίες ενέργειας, τεχνολογίες περιβάλλοντος, μεταφορές και εφοδιαστική αλυσίδα. Θα χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά η αρχική επένδυση για ίδρυση νέας επιχείρησης ή η αρχική επένδυση υφιστάμενης επιχείρησης. Ειδικότερα για τις περιπτώσεις των υφιστάμενων επιχειρήσεων το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να αφορά την επένδυση σε ενσώματα και…

Continue Reading

Σε αναμονή Προγράμματος Επιδότησης για δημιουργία επιχειρήσεων με επιδότηση 100%

Αναμένεται  νέο πρόγραμμα επιδότησης για δημιουργία επιχειρήσεων με συνολικό προϋπολογισμό 50 εκατομμύρια ευρώ, αξιοποιώντας χρήματα από το νέο ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα θα έχουν άντρες ή γυναίκες, ηλικίας από 18 έως και 64 ετών οι οποίοι-ες θα πρέπει : – Να διαθέτουν την ιδιότητα του ανέργου ή – Να έχουν απολυθεί την τελευταία 3ετία ή – Να έχουν κλείσει την ατομική τους επιχείρηση κατά τα τελευταία 3 έτη και να…

Continue Reading

Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκων ΙΙ -Β’ Κύκλος

Έκλεισε ο Β' κύκλος του προγράμματος "Εξοικονόμηση Κατ'οίκων ΙΙ" Παροχή κινήτρων –με τη μορφή επιχορήγησης ή/και δανείου με επιδότηση του επιτοκίου– για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα, με στόχο τη μείωση των ενεργειακών αναγκών. Σε ποιους απευθύνεται Φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία. Περίοδος υποβολής από 16/9/2019 (Η υποβολή αιτήσεων ορίζεται μέχρι εξαντλήσεως των κεφαλαίων του Προγράμματος ανά Περιφέρεια.) Προθεσμίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης:…

Continue Reading

HACCP

HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Points) CODEX Alimentarius Τι είναι το HACCP; Το HACCP είναι ένα προληπτικό σύστημα για την ασφάλεια των τροφίμων το οποίο επικεντρώνεται στον έλεγχο των διεργασιών εκείνων που αφορούν και είναι κρίσιμοι για την ασφάλεια των τροφίμων. Σκοπός του είναι η εξασφάλιση της ασφάλειας των παρεχόμενων τροφίμων μέσω του προσδιορισμού και της ανάλυσης των πιθανών κινδύνων σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, τον προσδιορισμό των σημείων εκείνων όπου είναι…

Continue Reading

ISO22000

Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων Τι είναι το ISO 22000 Το Πρότυπο ISO 22000 είναι ένα Διεθνές Πρότυπο που προδιαγράφει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων προκειμένου οι οργανισμοί της αλυσίδας τροφίμων να καταδεικνύουν την ικανότητά τους στον έλεγχο των κινδύνων και να διασφαλίζεται η ασφάλεια των τροφίμων. Εκδόθηκε από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) το 2005 και ενσωματώνει τις απαιτήσεις του HACCP, τις απαιτήσεις των προαπαιτούμενων (PRP’s και OPRP’s),…

Continue Reading

OHSAS18001

Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία κατά  OHSAS18001 To πρότυπο OHSAS 18001 είναι μία μεθοδολογία για την ανάπτυξη ενός συστήματος διασφάλισης της υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Η εφαρμογή του προτύπου γίνεται σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως κατηγορίας, πχ. Παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία τροφίμων & ποτών Βαφεία, μεταλλουργεία, λευκοσιδηρουργεία Εστιατόρια, ξενοδοχεία, Courrier Κατασκευές Μεταποιητική βιοτεχνία γενικώς (υποδήματα, εμφιάλωση καυσίμων, μεταλλικά μέρη, ενδύματα, κ.α.) Κάθε είδους βιομηχανική δραστηριότητα Παραγωγικές διαδικασίες Γραφεία, τράπεζες,…

Continue Reading

ISO 14001

Τι είναι το ISO 14001; Μια επιχείρηση πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζει όλες τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι δραστηριότητες της στο περιβάλλον και στη συνέχεια να θέτει στόχους προκειμένου να παρακολουθεί και να μειώνει τις επιπτώσεις αυτές. Με την βοήθεια της εφαρμογής του ISO 14001 που είναι ένα Διεθνώς Αναγνωρισμένο Πρότυπο, η επιχείρηση μπορεί  να καθορίζει όλες τις απαραίτητες απαιτήσεις προκειμένου να εφαρμόσει ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Τι είναι όμως…

Continue Reading
Close Menu