ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Στόχος της Δράσης
Η Δράση αφορά στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που στοχεύουν στην αναβάθμιση Θεατρικών Αιθουσών, Κινηματογραφικών Αιθουσών (με λειτουργία πριν το 1990) και Αιθουσών Τέχνης. Με τη δημιουργία του κατάλληλου υπόβαθρου σε επίπεδο υποδομών, οι επιχειρήσεις θα αποκτήσουν την αναγκαία βάση, ώστε, στη συνέχεια, να δώσουν έμφαση στη δικτύωση, την ενίσχυση των συνεργασιών και την εξωστρέφεια. Μέσω της υλοποίησης της Δράσης, αναμένεται να αναβαθμιστεί σημαντικά το επίπεδο των προσφερόμενων υπηρεσιών, να δημιουργηθούν καλύτερες συνθήκες φιλοξενίας φεστιβάλ και παράλληλων εκδηλώσεων, γεγονός που θα οδηγήσει στον πολλαπλασιασμό των διοργανώσεων αυτών και στην προσέλκυση μεγαλύτερου αριθμού επισκεπτών.

Συνολικός Προϋπολογισμός της Δράσης
Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της Δράσης ανέρχεται σε 20 εκ. €.

Επιλέξιμοι Δικαιούχοι
Επιλέξιμες στο πλαίσιο της Δράσης θα είναι επιχειρήσεις του κλάδου.

Ανώτερος Προϋπολογισμός Προτάσεων & Ένταση Ενίσχυσης
Ο επιλέξιμος συνολικός προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται σε 20.000-400.000 €. Η ένταξη ενίσχυσης ανέρχεται 50%.

Επιλέξιμες Κατηγορίες Δαπανών
Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών θα εξειδικευθούν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας και ένας από τους συνεργάτες μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Σχετικά Άρθρα

«ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Έπιχειρηματικών Σχεδίων Ανέργων Νέων 18-29 ετών», να υποβάλλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Για τους ωφελούμενους ανέργους της παρούσας Πρόσκλησης οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Δευτέρα 27 Ιανουαρίου

Περισσότερα »
ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Συμπληρώστε το όνομα και το email σας και ένας εκπρόσωπος μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας.
Close Menu