Ενεργειακές Επιθεωρήσεις Κτιρίων

 

Ενεργειακή Επιθεώρηση

Ενεργειακή επιθεώρηση ονομάζεται η εκτίμηση της πραγματικής κατανάλωσης ενέργειας, των παραγόντων που την επηρεάζουν, καθώς και των δυνατοτήτων για εξοικονόμηση ενέργειας.

Με τη διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης σε ένα κτίριο, σχηματίζεται σαφής εικόνα της κατάστασης του κτιρίου και προτείνονται μέτρα, τα οποία εφόσον εφαρμοστούν, θα μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας, με άμεση συνέπεια το οικονομικό όφελος για τον ιδιοκτήτη του κτιρίου.

Η Ενεργειακή Επιθεώρηση απαιτείται για τη μίσθωση ή την πώληση του ακινήτου σας ή την ένταξή σας στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον».

Πραγματοποιούμε ενεργειακές επιθεωρήσεις σε κτίρια και εκδίδουμε Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης για την μίσθωση, ή την μεταβίβαση ακινήτων.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

Στοιχεία του ιδιοκτήτη (Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.)
Συμβόλαιο ιδιοκτησίας (Απλό αντίγραφο)
Ο αριθμός Κ.Α.Ε.Κ. (Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου) ή εναλλακτικά ο κωδικός της δήλωσης και ο κωδικός ιδιοκτησίας (Μόνο για περιοχές που έχουν ενταχθεί στο Κτηματολόγιο)
Το φύλλο συντήρησης λέβητα
Η οικοδομική Άδεια για κτίρια που έχουν κατασκευαστεί μετά το 1983.
Μελέτη ΚΕΝΑΚ (για κτίρια μετά το 2010)

Προαιρετικά Δικαιολογητικά:

Κάτοψη ακινήτου (Σχέδιο στο οποίο φαίνεται η ιδιοκτησία)                                                                                                  Τοπογραφικό διάγραμμα οικοδομικής αδείας
Ένας εκκαθαριστικός λογαριασμός ΔΕΗ
Μελέτη θέρμανσης – θερμομόνωσης

Το ΠΕΑ εκδίδεται ηλεκτρονικά από το σύστημα μετά την υποβολή του Εντύπου Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου.

Επικοινωνήστε μαζί μας συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας και ένα από τα στελέχη της εταιρείας μας θα σας ενημερώσει σχετικά.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Σχετικά Άρθρα

Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται

Περισσότερα »

Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών

Έχετε υφιστάμενη επιχείρηση ενεργή εδώ και χρόνια; Έχετε νέα επιχείρηση που μόλις άνοιξε; Έχετε σκοπό

Περισσότερα »

Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου Το παρόν

Περισσότερα »
ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Συμπληρώστε το όνομα και το email σας και ένας εκπρόσωπος μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας.
Close Menu