fbpx

Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή – Αναπτυξιακός Νόμος

Αγροδιατροφή πρωτογενής τομέας

«Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια» του αναπτυξιακού νόμου ν. 4887/2022.» 

Σκοπός:
Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής και της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων.

Ημερομηνίες έναρξης και λήξης του προγράμματος:
Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς είναι η 03 Οκτωβρίου 2022. Ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών ορίζεται η 30 Δεκεμβρίου 2022.

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ
• Επιδότηση, δηλαδή δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου
• Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού
• Επιδότηση μισθολογικού κόστους
• Φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Τα ποσοστά επιχορήγησης εξαρτώνται από τον τόπο υλοποίησης του έργου. 

ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ – Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή
1. Στο παρόν καθεστώς υπάγονται επενδυτικά σχέδια,
α. της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής που υποβάλλονται από πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, με ανώτατο ποσό ενίσχυσης έως 500.000 ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο και ανά επιχείρηση
β. της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων, όπως ήτοι κάθε επέμβαση επί γεωργικού προϊόντος από την οποία προκύπτει επίσης γεωργικό προϊόν, με εξαίρεση τις εργασίες εντός της γεωργικής εκμετάλλευσης που είναι απαραίτητες για την προετοιμασία προϊόντος ζωτικής ή φυτικής προέλευσης για την πρώτη του πώληση.
γ. της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής της περ. α και της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων της περ. β, που δύνανται να υποβληθούν σε ένα επενδυτικό σχέδιο με δύο διακριτές ενότητες, που υλοποιούνται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα και αποτελούν τμήματα καθετοποιημένης μονάδας,
δ. της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής της περ. α και της μεταποίησης αυτών χωρίς να προκύπτει, κατ’ ανάγκη, από την επέμβαση γεωργικό προϊόν, που δύνανται σε ένα επενδυτικό σχέδιο με δύο διακριτές ενότητες, που υλοποιούνται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα και αποτελούν τμήματα καθετοποιημένης μονάδας,.

Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή
Το καθεστώς της “Αγροδιατροφής – Πρωτογενής Παραγωγής και Μεταποίησης Γεωργικών Προϊόντων” αφορά επιχειρήσεις μικρές, πολύ μικρές, μεσαίες και μεγάλες. Τα επενδυτικά σχέδια σε αυτό το καθεστώς ενισχύονται με το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής, της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης. Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, η ενίσχυση περιλαμβάνει τα ανωτέρω κίνητρα, πλην της επιχορήγησης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
Τα επενδυτικά σχέδια ενισχύονται για τις παρακάτω δαπάνες:
1. Δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού δηλαδή δαπάνες που αφορούν
α. κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμό κτηριακών εγκαταστάσεων
β. αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και τον μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός τους χώρου της μονάδας
γ. μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση, και με τον όρο ότι στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης προβλέπεται ότι ο εξοπλισμός θα περιέλθει στην κυριότητα του μισθωτή κατά τη λήξη της σύμβασης.
δ. Παγολεκάνες (για τις μονάδες αξιοποίησης γάλακτος και παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων).
2. Δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού
Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης

Στα επενδυτικά σχέδια του τομέα της φυτικής γεωργικής παραγωγής οι ενισχυόμενες δαπάνες των γεωργικών ελκυστήρων, των καλλιεργητικών παρελκόμενων μηχανημάτων κ.λπ., δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 30% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους.

3. Μισθοδοτικό κόστος νέων θέσεων εργασίας.
Το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας, που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της πραγματοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογίζεται για δύο (2) έτη από τη δημιουργία κάθε θέσης. Το ως άνω μισθολογικό κόστος αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη μόνο αυτοτελώς.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
α. Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ. Οι δαπάνες αυτές αφορούν σε μελέτες και αμοιβές συμβούλων για επενδυτικά σχέδια
β. Τις δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων. Οι δαπάνες αυτές ορίζονται στην παράγραφο 11 του Παραρτήματος Β του ν. 4887/2022 και στο άρθρο 45 του Γ.Α.Κ. και επιλέξιμες είναι όσες απαιτούνται για τις εργασίες αποκατάστασης, μειωμένες κατά την αύξηση της αξίας του οικοπέδου. Στην περίπτωση της αποκατάστασης μολυσμένων χώρων, όλες οι δαπάνες, στις οποίες υποβάλλεται μια επιχείρηση κατά την αποκατάσταση του χώρου της, μπορεί να θεωρηθούν επιλέξιμες, ανεξαρτήτως του εάν είναι ή όχι δυνατή η εγγραφή των εν λόγω δαπανών στον ισολογισμό της ως πάγιων στοιχείων ενεργητικού.
γ. Τις δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων. Επιλέξιμες είναι οι πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες που είναι απαραίτητες για να πραγματοποιηθεί μία επένδυση σε καλύτερες ή αποδοτικότερες δραστηριότητες ανακύκλωσης ή επαναχρησιμοποίησης σε σύγκριση με μία συμβατική μονάδα επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης ιδίας δυναμικότητας που θα κατασκευαζόταν ελλείψει ενίσχυσης. Τα προς επεξεργασία ανακυκλούμενα ή επαναχρησιμοποιούμενα υλικά σε άλλη περίπτωση θα απορρίπτονταν, ή θα υφίσταντο επεξεργασία με τρόπο λιγότερο φιλικό προς το περιβάλλον. Δεν καλύπτονται ενισχύσεις για άλλες εργασίες ανάκτησης αποβλήτων πλην της ανακύκλωσης. Οι επενδυτικές ενισχύσεις χορηγούνται για την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων που δημιουργούν άλλες επιχειρήσεις.
δ. Τις δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση. Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν στην αναβάθμιση των προσόντων ή την επανεκπαίδευση των εργαζομένων. Ειδικότερα, είναι επιλέξιμες οι ακόλουθες δαπάνες:
α) δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευτών, για τις ώρες κατά τις οποίες οι εκπαιδευτές συμμετέχουν στην επαγγελματική κατάρτιση,
β) λειτουργικές δαπάνες εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων που σχετίζονται άμεσα με το έργο επαγγελματικής κατάρτισης, όπως έξοδα μετακίνησης, υλικά και εφόδια που σχετίζονται άμεσα με το έργο, αποσβέσεις των υλικοτεχνικών μέσων και του εξοπλισμού, στον βαθμό που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το έργο επαγγελματικής κατάρτισης. Εξαιρούνται τα έξοδα διαμονής, εκτός από τα ελάχιστα αναγκαία έξοδα διαμονής των εκπαιδευομένων που είναι εργαζόμενοι με αναπηρία,
γ) δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με το έργο επαγγελματικής κατάρτισης,
δ) δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευομένων και γενικές έμμεσες δαπάνες, όπως διοικητικές δαπάνες, μισθώματα και γενικά έξοδα, για τις ώρες κατά τις οποίες οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν στην επαγγελματική κατάρτιση,
ε) τις δαπάνες για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις. Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου για τη συμμετοχή μίας επιχείρησης σε οποιαδήποτε εμπορική έκθεση.
στ) Τις δαπάνες για επενδυτικές ενισχύσεις προς ΜΜΕ. Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού και το εκτιμώμενο μισθολογικό κόστος των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται άμεσα από το επενδυτικό έργο υπολογιζόμενο για περίοδο δύο ετών.

Σημείωση
Για τα επενδυτικά σχέδια πτηνοτροφικών μονάδων και σε περίπτωση όπου ο φορέας του επενδυτικού είναι συνεργαζόμενη επιχείρηση υποβάλλεται ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, με ισχύ τουλάχιστον 5 ετών από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου.

Στο ιδιωτικό συμφωνητικό ενδεικτικά πρέπει να αναφέρονται τα συμβαλλόμενα μέρη, η ημερομηνία, ο σκοπός και η διάρκεια σύναψής του, οι προβλεπόμενες ποσότητες, κλπ και θα πρέπει να τεκμηριώνεται ότι ο φορέας έχει εξασφαλίσει την πρώτη ύλη ή τη διάθεση του συνόλου των παραγόμενων προϊόντων, ανάλογα με την περίπτωση..

Ανώτατα ποσά χορηγούμενων ενισχύσεων
Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο που υποβάλλεται από πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις δεν μπορεί να υπερβεί τις πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000€) στην περίπτωση των επενδυτικών σχεδίων της Πρωτογενούς Γεωργικής Παραγωγής. Στην περίπτωση υποβολής επενδυτικού σχεδίου με δύο ενότητες της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων το όριο ανέρχεται στα τρία εκατομμύρια και πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (3.500.000€).

Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων
Για την υπαγωγή στο παρόν καθεστώς απαιτείται η ύπαρξη ελάχιστου ύψους του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου το οποίο προσδιορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, και συγκεκριμένα ανέρχεται στο:
α. ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις,
β. ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις,
γ. ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ για μικρές επιχειρήσεις,
δ. ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις,

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή
Έστω ότι η επιχείρηση επενδύει συνολικά 800.000€ και έστω ότι δικαιούται ποσό ενίσχυσης 70%.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1
Αν το είδος της ενίσχυσης που επιλέξει ο ιδιοκτήτης είναι η επιχορήγηση, τότε το συγκεκριμένο πρόγραμμα δίνει το 80% του 70%. Η ενίσχυση δηλαδή τελικά διαμορφώνεται σε 56%. Θα σας δώσει δηλαδή πίσω με την μορφή επιδότησης 448.000€ (800.000*56%)

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2
Αν το είδος της ενίσχυσης που επιλέξει ο ιδιοκτήτης είναι η φορολογική απαλλαγή, τότε το πρόγραμμα δίνει το 100% του 70%. Η επιδότηση δηλαδή παραμένει στο 70%.
Θα σας δώσει δηλαδή 560.000€. (800.000*70%). Για τα επόμενα 15 έτη θα αφαιρείται κάθε χρόνο συγκεκριμένο ποσό από την καταβολή φόρου εισοδήματος μέχρι να αποπληρωθούν 560.000€.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή
Α. Ένα από τα βαθμολογούμενα κριτήρια είναι το κριτήριο Διαθέσιμα/ίδια Κεφάλαια. Βαθμολογείται μόνο σε περίπτωση που στο προτεινόμενο χρηματοδοτικό σχήμα του επενδυτικού σχεδίου προβλέπεται η κάλυψη του συνόλου ή τμήματος των ιδίων κεφαλαίων με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές μετρητών των μετόχων/εταίρων και εφόσον το ποσό της αύξησης ανέρχεται τουλάχιστον στο 15% του ενισχυόμενου κόστους.
Β. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα η επιχείρηση λαμβάνει μεγαλύτερη βαθμολογία αν επιλέξει να πάρει δάνειο για να καλύψει μέρος της ιδιωτικής συμμετοχής. Το ποσό του δανείου εξαρτάται άμεσα από την επένδυση που θέλετε να κάνετε και την ενίσχυση που δικαιούστε. Πρέπει να έχει υποβληθεί έγκριση χορήγησης δανείου από Τράπεζα ή άλλο χρηματοδοτικό οργανισμό ή δήλωση του φορέα ότι θα την προσκομίσει εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην παρούσα προκήρυξη.
Τα ποσά ιδιωτικής συμμετοχής αλλά και δανεισμού προκειμένου να πάρουμε το μέγιστο της βαθμολογίας ορίζονται μετά την θετική ανταπόκρισή σας για την συμμετοχή της επιχείρησης στον Αναπτυξιακό Νόμο και εφόσον ορίσουμε την συνολική επένδυση που θέλετε να κάνετε.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικές με το πρόγραμμα μπορείτε να δείτε ολοκληρωμένη την προδημοσίευση πατώντας το σύνδεσμο εδώ

Για την ένταξη τις επιχείρησής σας στο παρόν πρόγραμμα επικοινωνήστε με την εταιρεία μας συμπληρώνοντας την φόρμα.

Σχετικά Άρθρα

ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα
και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας
για να καταγράψουμε τις ανάγκες σας
και να βρούμε παρέα τον καλύτερο τρόπο συνεργασίας!
Close Menu